Στα πλαίσια του έργου “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και τη Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού” το οποίο διενεργήθηκε από το ΕΔΕΤ σε συνεργασία με την ΕΕΛ/ΛΑΚ ανέλαβα την ανάπτυξη πυλών πληρωμής για τη δημοφιλή πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Woocommerce To Woocommerce …

Έργο Ενίσχυσης Ανοιχτών Τεχνολογιών Read more »

I come across a pretty annoying bug-feature in woocommerce. If someone uses Layered navigation filters and has variable products based on a specific attribute, the filtering will return all the products with the specific attribute, even if this variation is …

Woocommerce – Hide out of stock items that appears using “Layered nav: filter” Read more »